Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette, pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır. Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu tür çalışmaları yaparken çalışacağınız firmanın profesyonelliği ve hizmet kalitesi kuşkusuz önem taşımaktadır.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi: ISO9001:2000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

HACCP ISO 22000 Gıda Yönetimi: Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında tehlike analizleri yaparak, kontrol noktalarını belirleyen ve herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her kuruluşa uygulanabilen, gıda güvenliği sistemi.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği:İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmaları yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi: ISO9000 standardı temeli üzerine otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin dahil edilmesiyle oluşturulmuştur. Sürekli geliştirmeyi ve hataların ortaya çıkmamasını sağlayacak temel sistem anlayışına sahiptir.

ENTEGRE Yönetim Sistemi: Müşterisine ve ürün kalitesine verdiği önemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulayarak vurgulayan firmalar, çevreye ve çalışanlarına olan duyarlılıklarını ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS (TS) 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini , Gıda Güvenliğine duyarlılıkları için ise HACCP ( ISO 22000 ) i uygulayarak göstermektedir.

Entegre Yönetim Sistemleri; yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan sistemlerdir.

GOST R Belgelendirme; GOST R Uygunluk İşareti, ürünlerinizin Rusya Piyasasına doğrudan erişimini sağlayan, zorunlu bir belgelendirme tasarısıdır.

Rusya’ya ihraç edilen çoğu ürün, Uygunluk Sertifikası’nın düzenlenmesinden önce ek evraklara, belgelendirmeye ve lisanslamaya ihtiyaç duyabilir. Bunlara aşağıdakiler dahil edilebilir fakat bunlarla sınırlı değildir;

  • GOST R – Patlama Korumalı Belgelendirme
  • GOST R – Metrolojik Belgelendirme
  • GosGorTekhNadzor – Sanayi güvenliği
  • GosPozhNadzor –Yangın Belgelendirme
  • Gostroy – İnşaat
  • GosSanEpidNadzor – Hijyenik Belgelendirme