Bordro Outsource (Bordrolama)

 

Günümüzde bordrolama işlerinin yürütülmesi artık uzman firmalara bırakılmaktadır. Bu yolla insan kaynakları birimleri asli görevleri olan organizasyon ve planlama faaliyetine odaklanabilmektedir. Bordrolama hizmeti veren kuruluşların artması buna örnektir. Kuruluşlar bu yolla donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldıracaklar, ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek risklerden kurtulmuş olacaklardır. Bordro hizmeti ile birlikte; gerekirse personel bütçesi, ücret artış sistemi ve çizelgelerin hazırlanması, rapor olarak sunulması, personel devam sisteminin kurulması ve takibi konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.