Türkiye’de henüz çok yaygın olmamakla birlikte dünyanın bir çok gelişmiş ekonomisinde, her düzeyden şirketin ve profesyonelin başvurduğu, verimi destekleyici ve insanın varlığının değeri üzerine iş hayatına dahil olmuş, bilimsel kaynaklı ve disiplinler arası bir danışmanlık hizmetidir. Daha detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bireysel ve Organizasyonel Çalışma Psikolojisi Danışmanlığı

Şirketlerin gelişimi ve verimi açısından organizyon kimliği ve organizasyon iklimi hassasiyetle yaklaşılması gereken konulardır. Bizler bu çerçevede şirketlere yönetim ve çalışma psikolojisi danışmanlığıyla destek olmaktayız. Yaşanmakta olan aksaklıkların çözümü olabileceği gibi, önleyici danışmanlık hizmetleri de sunmaktayız. Bu hizmet tek başına bireylere sunulabileceği gibi, bir arada çalışan takımlar ve departmanlara yönelik de olabilmektedir. Bu alandaki bütün çalışmalarımız gizlilik ilkesi dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Sosyal kriz yönetimi, kurumsal tramvaların yönetimi, birim içi çatışmaların çözümü, kalitesiz iletişimin iyileştirilmesi, güçlü takım inşası ve motivasyon gibi konularda her şirketin ve durumun kendi öznel niteliklerine göre, eğitimli uzmanlarımız aracılığı ile çözüme yönelik uygulamalar tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz.

Yabancı Çalışanlara Yönelik Çalışma Psikolojisi Danışmanlığı

Diğer bir hizmet alanımız ise yurtdışından gelen yabancı çalışanlara yöneliktir. Özellikle İstanbul’da artık kurumların sıkça alakadar oldukları, genelde çok uluslu şirketlerde, kısa veya uzun süreli yabancı çalışanlar söz konusudur. Bu kişilerin, içerisinde bulundukları organizyonun yanı sıra, ülkemize ve ülkemizin çalışma kültürüne sorunsuzca ve kısa sürede adapte olabilmeleri son derece önemlidir. Bu açıdan  şirketlerin ihtiyacına cevap vermek amacıyla gerçekleştirmekte olduğumuz, yabancı çalışanlara yönelik çalışma psikolojisi danışmanlığı vermekteyiz. Bu alandaki bütün çalışmalarımız gizlilik ilkesi dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Modern Çalışma Mekanları Tasarımı

Bir çok araştırmada elde edilen bulgular, çalışanın verimi ve çalışma mekanı arasında direkt bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu anlamda bir ofisin, organizyon kimliği ve iklimi ile olan derin bağının bilicinde; ergonomik, ferah ve en önemlisi inovatif ruhu besleyen çalışma alanlarının önemi son yıllarda daha da önem kazanan bir konu haline gelmiştir.

Biz de bu çerçevede, farklı uzmanlık alanlarına sahip ekibimiz ile birlikte, şirketlere çalışma psikolojisi danışmanlığı ile ilişkili olarak, tamamen şirketin ve hatta tek tek departmanların gereksinimlerine uygun olarak özel dizayn edilmiş daha ergonomik, verimi destekleyici ve yaratıcı çalışma mekanları için çözümler sunmaktayız.

Projelerin kapsamı, çalışma hayatının sürmekte olduğu mevcut ofis ortamlarının iyileştirilmesine yönelik olabileceği gibi, henüz yerleşilmemiş çalışma alanlarının en baştan dizayn edilmesi şeklinde de olabilir.

Uzman ekibimizin kurumsal ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurarak hazırladığı tamamen size özel dizayn edilmiş teklifi onaylamanızın ardından, teknik profesyonellerin yönetiminde projeniz gerçekleştirilmektedir.