2022 Yılı Bordro Parametreleri ile İleri Bordrolama Eğitimi

Son düzenlemelere göre düzenlediğimiz bordrolama eğitimimiz için kayıtlar başlamıştır.

Pandemi nedeniyle Mart ayında yasaklanan Kapalı Alanda düzenlenecek olan Fuarlar 1 Eylül 2020 tarihinde açılıyor

Pandemi nedeniyle Mart ayında yasaklanan Kapalı Alanda düzenlenecek olan Fuarlar 1 Eylül 2020 tarihinde açılıyor

Pandemi nedeniyle Mart ayında yasaklanan Kapalı Alanda düzenlenecek olan Fuarlar 1 Eylül 2020 tarihinde açılıyor.

 

Ticaret Bakanlığının 18 Ağustos 2020 tarihli kararına göre 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle fuar takviminde yer alan fuarların düzenleneceği ve bu fuarlara ilişkin alınacak önlemler ve uyulması gereken kurallar bildiren kapsamlı bir genelge yayınlandı.

 

 

Bakanlık yayınlanan "Açık Alanlarda Düzenlenecek Olan Fuarlarda Alınacak Önlemler Ve Uyulması Gereken Kurallar" ve "COVID-19 Kapsamında Kapalı Alanlarda Düzenlenecek Olan Fuarlarda Alınacak Önlemler Ve Uyulması Gereken Kurallar" aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır.

 

AÇIK ALANLARDA DÜZENLENECEK OLAN FUARLARDA ALINACAK

ÖNLEMLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle açık alanda düzenlenecek

yurt içi fuarlarda aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir.

 

1) Fuar alanının tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınacaktır. ( turnike vb.)

2) Fuar alanına girişte ve fuar alanında katılımcılar, fuar alanı görevlileri ve ziyaretçiler

maske kullanacaktır.

3) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına giriş yapan katılımcı, fuar alanı

görevlileri ve ziyaretçilerin ateşinin ölçülmesine yönelik tedbir alınacaktır. Ateşi 38

derece üzerinde olanların fuar alanına girişine izin verilmeyecek ve bu kişiler sağlık

kuruluşuna yönlendirilecektir.

4) Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken katılımcı ve

görevliler fuar alanına alınmayacaktır.

5) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına girişlerde ve her stantta el antiseptiği

bulundurulacaktır.

6) Fuar alanında katılımcılar, görevliler ve ziyaretçiler dâhil kişi sayısı her dört (4)

metrekareye bir kişi olacaktır.

7) Fuar alanına giren ziyaretçi sayısı belirlenerek ziyaretçi kapasitesine ulaşıldığında

yeni ziyaretçi alınmayacak ve sosyal mesafe kuralına göre bekletilecektir.

8) Fuar alanında stantlar, arasında en 3 metre mesafe bulunacak şekilde

yerleştirilecektir.

9) Stantların önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler

konulacaktır.

10) Fuar alanında katılımcılar ve ziyaretçilerin sosyal mesafeye uymasına yönelik

tedbirler alınacaktır.

11) Ziyaretçiler fuar alanında sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılacaktır.

12) Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği bulundurulacaktır.

13) Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları,

kapı kolları T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili rehberine göre temizlenecektir.

14) Tuvaletlerde eksik malzeme olmayacak, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt

havlu bulundurulacaktır.

15) El kurutma fanları kullanıma kapatılacaktır.

16) Fuar alanında kurallara uyum denetlenecektir.

 

COVID-19 KAPSAMINDA KAPALI ALANLARDA DÜZENLENECEK OLAN

FUARLARDA ALINACAK ÖNLEMLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve

hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Kapalı alanda

düzenlenecek yurt içi fuarlarda katılımcıların, görevlilerin ve ziyaretçilerin birbiri ile yakın

teması (1 metreden yakın, 15 dakikadan uzun) ve ortak malzeme kullanımı söz konusudur. Bu

nedenle hem ziyaretçiler hem de katılımcılar ve görevliler, COVID-19 kapsamında sağlığını

korumak için aşağıda belirtilen hususlara riayet etmelidir.

 

Genel Önlemler

1) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının tüm giriş ve çıkışları kişilerin

birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli (turnike vb.), giriş ve çıkışlar

için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.

2) Fuar alanında katılımcılar, görevliler ve ziyaretçiler dâhil kişi sayısı her on (10)

metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

3) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına giren ziyaretçi sayısı belirlenerek

ziyaretçi kapasitesine ulaşıldığında yeni ziyaretçi alınmamalı, sosyal mesafe kurallarına

(en az 1 metre, 3-4 adım) göre bekletilmeli ve sırada durulması gereken alanlar,

aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Fuar

alanından çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilmelidir.

4) Fuar alanına girişte ve fuar alanında bulunduğu süre boyunca katılımcılar, fuar alanı

görevlileri ve ziyaretçiler maske kullanmalıdır. Fuarı düzenleyen firma tarafından

maskesi bulunmayan ziyaretçilere veya ihtiyaç halinde verilmek üzere fuar alanında

maske bulundurulmalıdır.

5) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına girişlerde ve her stantta el antiseptiği

bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilerek

boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir.

6) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanına giriş yapan katılımcı, fuar alanı

görevlileri ve ziyaretçilerin ateşinin ölçülmesine yönelik tedbir alınmalıdır. Ateş ölçen

personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38oC’dan yüksek olanlarla

öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden

değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

7) Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken katılımcı, ziyaretçi

ve görevliler fuar alanına alınmamalıdır. İzolasyonda bulunması gerekenlerin

belirlenmesi amacıyla HES kodu üretilmeli, fuarı düzenleyen firma tarafından

görevlendirilen bir personel katılımcıların, ziyaretçilerin ve görevlilerin HES kodunu

sorgulamalıdır.

8) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanında birbirine bitişik stantlar, stant duvarı ya

da bölme ünitesi ile kapatmak suretiyle birbirilerinden ayrılmalı, stant koridorları en az

3 metre genişliğinde oluşturulmalıdır.

9) Fuarı düzenleyen firma tarafından stantların önünde zemine sosyal mesafenin

korunmasını sağlayacak işaretler konulmalıdır.

10) Yer ve yüzeylerin temizliğinde toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden

kaçınılmalıdır.

11) Ziyaretçilerin stantlarda bulunan ürünlere dokunması halinde hemen sonrasında bu

ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan ürünlerle dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

12) İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır. (Katılımcılar

tarafından bireysel olarak stantlarda ziyaretçilere verilecek olan broşürler hariç.)

13) Fuara gelen kişilerin herhangi bir ödeme yapması gerektiği durumlarda katılımcılara

tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmelidir.

Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler Sağlık Bakanlığı tarafından verilen

‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan ürünlerle temizlenmelidir.

14) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanında bulunan yemek alanlarında Sağlık

Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan

restoran, kafeterya ve kantinlerle ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.

15) Fuarı düzenleyen firma tarafından asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitenin

üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde

belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması

gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle

belirlenmelidir.

16) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının girişine ve alanda görünür yerlere

COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması

gereken kurallar) asılmalıdır.

Ziyaretçilere Yönelik Önlemler

17) Fuarı düzenleyen firma tarafından ziyaretçiler anonslar ya da videolarla COVID-19

kapsamında fuar alanında uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelidir.

18) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanında katılımcılar ve ziyaretçilerin sosyal

mesafeye uymasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

19) Fuarı düzenleyen firma tarafından ziyaretçilerin fuar alanında su haricinde içecek ve

yiyecek tüketmesine izin verilmemelidir.

Personeli Korumaya Yönelik Önlemler

Fuarı düzenleyen firma ve katılımcılar tarafından;

20) Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler

gelişirse, maskesi takılı olarak hastaneye yönlendirilmelidir.

21) Personel vardiyalı çalıştırılmalı böylece çalışma ortamında aynı anda daha az personelin

bulunması sağlanmalıdır.

22) Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için, eller en az 20

saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el

antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal

sabun yeterlidir.

Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma

23) Fuar alanının etkin şekilde ve dış ortamdan doğal hava ile havalandırması sağlanmalıdır.

Fuar başlangıç tarihinden önce fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının

havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimlerinin yapılıp yapılmadığı kontrolü

sağlanmalıdır. Fuar alanında vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı

tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19

Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket

edilmelidir.

24) Fuarı düzenleyen firma tarafından fuar alanının her gün düzenli olarak temizliğinin

yapılması sağlanmalıdır.

25) Tuvaletlerdeki musluk ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.

26) Fuar alanında çöplerin ve kullanılan maskelerin atılması için ayrı ve pedallı kapaklı çöp

kutuları olmalı ve çöp kutularının düzenli olarak boşaltılması sağlanmalıdır.

27) Fuar alanının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon

ahizeleri, yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, masa/banko yüzeyleri gibi el ve vücudun sık değdiği bölümler) temizliğine dikkat edilmeli, fuar alanı, stantlar ve ortak kullanım

alanlarında yüzey temizliği ve dezenfeksiyon amacıyla; etkinliği gösterilmiş etken

maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’

bulunan yüzey dezenfektanları kullanılmalıdır.

http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx

28) Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az

20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

29) Tuvaletlerde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan el

antiseptiği bulundurulmalıdır.

30) Tuvaletlerde eksik malzeme olmamalı, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu

bulundurulmalıdır. Fuarı düzenleyen firma tarafından bu hususlara ilişkin gerekli

tedbirler alınmalıdır.

31) El kurutma fanları kullanıma kapatılmalıdır.

32) Fuar alanında kurallara uyum için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı Yurt İçinde Fuar

Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

veya görevlendireceği Oda ve Borsa tarafından denetlenir.

admin

Yorumlar kapalı.