2022 Yılı Bordro Parametreleri ile İleri Bordrolama Eğitimi

Son düzenlemelere göre düzenlediğimiz bordrolama eğitimimiz için kayıtlar başlamıştır.

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Hizmetlerimiz

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Hizmetlerimiz

İş Hukuku ve Uygulamaları
• Uyuşmazlıkların Çözümü
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Yabancıların Çalışma İzinleri

Sosyal Güvenlik Hukuku ve Uygulamaları

• Prim Teşvikleri
• Asgari İşçilik Hesaplamaları
• Fatura İncelemeleri
• Yurt Dışı Emeklilik İşlemleri
• Denetim ve Raporlama

KOSGEB Destekleri
• Sürekli Destekler
• Proje Bazlı Destekler

Vergi Hukuku ve Uygulamaları

• Vergi Davaları
• Vergi İncelemeleri
• Vergi Planlaması ve Denetimi

A. İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI

1. Çalışma Hayatında Karşılaşılan Uyuşmazlıkların Çözümü

Çalışma hayatı içerisinde en sık karşılaşılan sorun hiç şüphesiz; işçi – işveren uyuşmazlıklarıdır. Uyuşmazlığın ortaya çıkmasını önlemek için alınacak tedbirler kapsamında;

• Tarafların menfaatlerini koruyan, sorunları baştan bertaraf eden bir ‘‘iş sözleşmesi’’ hazırlanmalıdır.
• İşçilerin kurumsal disiplin içerisinde çalışmalarını sağlayacak bir ‘‘disiplin yönetmeliği’’ hazırlanmalıdır.
Hukuki, Tutarlı ve Uygulanabilir bir İş Sözleşmesi ve Disiplin Yönetmeliğinin hazırlanması aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Bütün alınan tedbirlere rağmen yargıya intikal etmiş; ‘‘İş Davalarına’’ hukuk büromuzun alanında uzman avukatlarıyla danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.
Bunlarla birlikte;
• İşçi Alma
• İşçi Çıkarma
• Özlük Dosyalarının Hazırlanması
• İzin Uygulamaları vb.

Konularında işverenlere destek vererek danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Grup şirketlerimiz bünyesinde çalışan A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımız, işyeri hekimlerimiz ve işyeri hemşirelerimiz ile iş sağlığı ve güvenliği konularında Yasaların getirdiği zorunluluk çerçevesinde hizmet sunmaktayız.

Bununla birlikte; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetim, raporlama ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

3. Yabancıların Çalışma İzinleri İşlemleri

Ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarını çalıştırmak isteyen işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almak zorundadır. Bu iznin alınması konusunda işverenlere her türlü hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

B. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU VE UYGULAMALARI

1. SGK Prim Teşvikleri
İşsizliği azaltmak amacı çerçevesinde; işverenleri istihdama teşvik etmek maksadıyla Sosyal Güvenlik Kurumu bir dizi teşvik uygulamaları hayata geçirmiştir. Bu kapsamda;

• İlave İstihdama Yönelik Teşvikler (Sektör Ayırt Etmeksizin Uygulanır)
• İmalat ve Bilişim Sektörlerine Yönelik Teşvikler
• Engelli İstihdamına Yönelik Teşvikler
• Bölgesel Kalkınmayı Sağlamaya Yönelik Teşvikler vb. işverenlerin istifadesine sunulmuştur.

Alanında uzman kadromuzun gözetiminde ve bilgisayar programı aracılığıyla işyerlerinde teşvik kapsamında çalışan personel tespit edilmektedir. Her ay düzenli olarak takip edilen bildirgeler sayesinde işverenlerin en önemli maliyet kalemlerinden olan Sigorta Prim Ödemeleri an aza indirgenmektedir.
Örneğin; bir işletme 2017 yılı ortalama işçi sayısına ilave olarak 2018 yılında yeni bir işçi çalıştırmaya başladığında (Teşvik şartlarını taşıması halinde) en az 12 ay müddetince SGK primi ödemeyecektir.
2. Asgari İşçilik Hesaplamaları ve Fatura İncelemeleri

Sosyal Güvenlik Mevzuatı çerçevesinde; bir işin yapılabilmesi için gereken asgari işçilik hesaplanması şirketimiz bünyesinde alanında uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Yine Sosyal Güvenlik Mevzuatı çerçevesinde sağlık kurumlarına yönelik faturaların incelenerek mevzuata uygunluk denetimi şirketimiz bünyesinde yapılmaktadır.

3. Yurt Dışında Çalışanların Emeklilik İşlemleri
Deneyimli ekibimiz ile yurt dışında çalışan/çalışmış vatandaşlarımızın emeklilik işlemleri büyük bir titizlikle takip edilmektedir. Gereken evrakların çalışılan ülke farklılıkları gözetilerek tamamlanması, kurum içerisinde evrakın akıbetinin sorgulanması ve emeklilik işleminin tamamlanması konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

4. Sosyal Güvenlik Mevzuatı Çerçevesinde Denetim ve Raporlama

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz işletmelerin; Sosyal Güvenlik Mevzuatı yönünden incelenmesi, eksik hususların belirlenmesi, Sosyal Güvenlik Uygulamaları bakımından gelecekte doğabilecek risklerin en aza indirilmesi amacıyla denetim ve raporlama hizmeti tecrübeli ekibimiz tarafından sunulmaktadır.

C. KOSGEB TEŞVİK UYGULAMALARI

KOSGEB bünyesinde sunulan teşvik ve desteklerden; mevcut işletmelerin yada geleceğin işletmecilerinin faydalanması noktasında ekibimiz ile sizlere destek olmaktayız. KOSGEB aşağıda belirtilen başlıca destekleri sunmaktadır:

• Girişimcilik Destekleri
• Araştırma Geliştirme Faaliyetine Yönelik Destekler
• İşletmelerin Geliştirilmesi ve Büyütülmesine Yönelik Destekler
• Finansman Destekleri vb.

KOSGEB tarafından sunulan bu desteklerin bir kısmı sürekli sağlanmakta iken bir kısmı ise proje kapsamında sağlanmaktadır. Gerek sürekli desteklerden istifade edilmesi gerekse projelerin hazırlanması aşamasında; sürecin başından sonuna kadar alanında deneyimli ekibimizle sizlere danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

D. VERGİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Alanına hakim uzmanlarımız ile; Vergi Hukuku kapsamında karşınıza çıkabilecek aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız:

• Vergi Davaları
Yargıya intikal etmiş vergi ile alakalı konularda; dava sürecinin takip edilmesi, savunma hazırlanması, gerekli evrakların temin edilmesi vb. konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

• Vergi İncelemesi
Vergi Dairesi yada Vergi Müfettişlerince incelemeye alınan mükelleflerin; inceleme sürecinde hak ve menfaatlerinin korunması, daha sonra ortaya çıkabilecek aksaklıkların peşinen önlenmesi ve tutulacak tutanaklarda mükelleflerin menfaatlerin korunması konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

• Vergi Planlaması ve Denetimi
Mükelleflerin en önemli maliyet kalemlerinden olan verginin; nasıl-ne kadar-ne zaman ödeneceği hususlarının önceden bilinmesi oldukça önemlidir. Mükelleflere sunduğumuz projeksiyon sayesinde vergisel maliyetlerini önceden tahmin edebilmekte ve buna göre pozisyon almalarını sağlamaktayız. Bununla birlikte; mükelleflerin vergisel işlemlerinin denetimini sağlayarak; gelecekte Vergi Dairesi nezdinde oluşabilecek sorunları bertaraf etme noktasında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

admin

Yorumlar kapalı.