İK Departmanı Outsource (Firmanızın İK Departmanı Biz Olalım!)

 

Günümüzde insan kaynakları yapılanmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Yeni iş yasasına firmaların uyum sürecindeki sorunları ile birlikte,benzer teknoloji ve imkanların birçok firma tarafından sağlanması en önemli sermaye olan insanı tek farklılık unsuru haline getirmiştir. Bunun sonucunda da firmalar insan kaynakları departmanı kurulması ve etkin bir biçimde çalışması için çaba sarfetmekte veya edeceklerdir. Ancak insan kaynaklarının çok geniş bir çalışma uygulama alanı bulunmaktadır.İnsan kaynaklarının ülkemizdeki çok uzun bir geçmişinin olmaması nedeni ile yeterli nitelikte ve uygulama imkanı bulabilmiş ik uzmanları bulmakta oldukça büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Basel II kriterlerinin yürürlüğe girmesi ile bu sıkıntıların daha da büyümesi gündemde ve bu da firmaların kendi asıl faaliyet konularına odaklanmalarını engelleyebilir. Bununla birlikte insan kaynakları sistemlerini kuran firmalar personelinin motivasyonunu sağlayarak verimliliklerini de artıracak huzurlu bir çalışma ortamı yaratabileceklerdir.

Prizma HR , firmaların enerjilerini tek alanda toplamalarını yani tam güçlerini kendi faaliyet konularına yöneltebilmeleri için insan kaynakları departmanlarını kendi bünyesine alarak bunu sağlamaktadır.