prizma hr bordrolama

prizma hr bordrolama

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri
Son yıllarda önemi gittikçe artan iş ve sosyal güvenlik mevzuatları, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler ile şirketler yönünden riskler doğurmaktadır.
İş ve sosyal güvenlik dünyasında, sık mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir.
Prizma HR olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için bilgili ve tecrübeli ekibimizle sizler için çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz.
İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında doğru ve hızlı danışmanlık hizmeti almak ister misiniz?
İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatında sık sık kanun, yönetmelik, genelge gibi düzenlemelerle değişikliğe gidilmesi, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almasını mecbur hale getirmektedir. Prizma HR olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmesi, mevzuatta olan değişikliklerin uygulamaya yönelik açıklamalarla zamanında bildirimi, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin ve metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulması, resmi kurumlara gönderilecek yazıların ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması, iş ve sosyal güvenlik risklerinin yönetilmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Deneyimli, teknik bilgiye sahip ve İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı uygulamaları alanında uzmanlaşmış devlet tecrübesine sahip kadromuzla,
Devam eden değişimler karşısında, tasarlama, yönetim ve uygulamada gösterdiğimiz başarılı yaklaşımımızla sağlamaktayız.

İş ve sosyal güvenlik danışmanlık hizmetlerimiz
 Genel iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı
 Sosyal güvenlik ve iş mevzuatı check-up hizmeti
 Yabancıların çalışma izinleri ve sosyal güvenlik hizmetleri
 Yurtdışına işçi gönderiminde iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı
 Yöneticilerin sigortalılık ve emeklilik statüsü
İstihdam teşviklerinden yararlanma
İstihdam teşviklerinden yeterince ve doğru olarak yararlanıyor musunuz?
Bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması, istihdam maliyetlerinin azaltılması, gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının artırılması, mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi, özürlülerin istihdam edilebilirliğinin sağlanması, ekonomik krize bağlı işten çıkarmaların önüne geçilmesi, kültür yatırım/ girişimlerinin ve Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi sigorta primi teşvik ve destekleri ile ilgili çok sayıda yasal düzenleme yapılmıştır.
Bu teşvik ve desteklere bakıldığında; bir kısmının geçici veya devamlı olduğu, bir kısmının bölgesel veya Türkiye genelinde uygulandığı, bir kısmının ilave istihdam, belli yaş ve nitelikte işçi çalıştırma şartına bağlanmışken, bir kısmının prim belgesinin yasal sürede verilme ve prim borcunun yasal sürede ödenme şartına bağlandığı, bazı durumlarda sadece bir teşvikten yararlanılabilirken, bazı durumlarda aynı anda, aynı işçi için birden fazla prim teşvikinden yararlanılabildiği, teşviklerin bir kısmı sosyal güvenlik mevzuatında düzenlenmişken, bir kısmının da farklı mevzuat içerisinde düzenlendiği görülmektedir.
Bu durum, hem mevzuatın izlenmesini güçleştirmekte, hem de yapılacak tercihleri güçleştirmektedir.
Prizma HR olarak işletmelerimizin istihdam teşviklerinden yeterince ve doğru olarak yararlanıp yararlanmadıkları, bu teşviklerden yararlanarak bazı durumlarda sigorta prim oranını %33,5-39’dan %14’e nasıl indirebilecekleri, ihaleli işlerde istihdam teşviklerinden yararlanıp yararlanılamayacağı, alt işvereni olan işletmelerin istihdam teşviklerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi hususları içeren istihdam teşvik stratejilerinin oluşturulmasında çözümler üretmekteyiz.
• Hangi istihdam teşviklerinden yararlanılır?
• 6111 sayılı kanun ile yürürlüğe giren teşvikten ne kadar yararlanıyorsunuz?
• İstihdam teşviklerinden yararlanma şartları nelerdir?
• Teşviklerde tercih sistemi nedir?
• Birden fazla teşvikten yararlanma koşulları nelerdir?
• Uygun durumlarda prim oranı %14’e nasıl indirilir?
• Yeni yatırım ve bölgesel teşvikler nelerdir?

İş yeri devir ve birleşmeleri
İşyeri devir ve birleşmelerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan sorumlulukların farkında mısınız?
Günümüzde yaşanan ekonomik gelişmeler sonucunda birçok işletmenin yapısında değişiklikler olmaktadır. Bu kapsamda, işletmelerin bölünmesi, devri, birleşmesi gibi işlemler yapılmaktadır. Kuşkusuz bu durum iş ve sosyal güvenlikten kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, birikmiş ücret alacakları ve prim borçları, yasal bildirimlerin süresinde yapılması gibi riskleri beraberinde getirmektedir. Prizma HR olarak işyeri devir ve birleşmelerinde ortaya çıkacak iş ve sosyal güvenlik risklerinin doğru yönetilmesi konusunda profesyonel destek sağlamaktayız.

 Asgari işçilik ve uzlaşma danışmanlık hizmetleri
İş ve sosyal güvenlik mevzuatında alt işveren çalıştırma ve sorumluluğu
İş ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden alt işverenlik uygulamalarınız doğru mu?

İşletmelerde iş bölümü ve uzmanlaşmanın gerekliliği beraberinde alt işverenlik uygulamalarını da getirmiştir. Alt işverenlik uygulamalarının iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uyumlu olması ve buna göre sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Alt işverenlik uygulamaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği, teşvik uygulamaları, ücret ve prim borçlarından müteselsil sorumluluk gibi sosyal güvenlik ve iş mevzuatı açısından işverenlerin karşılaştıkları sorunlara Prizma HR olarak danışmanlık yaparak alternatif çözümler üretmekteyiz.

 Ekonomik krize çözüm: kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
 İş sözleşmelerinin kurulmasında danışmanlık hizmetleri
 Çalışma modellerine göre istihdam danışmanlık hizmetleri
İzin uygulamalarında danışmanlık hizmeti
Yıllık ücretli izin uygulamalarınız mevzuata uygun mu?

Yıllık ücretli izin uygulaması, izin kurullarının oluşturulması ve yasalarda düzenlenmemiş olan bazı ücretsiz izin uygulamaları konularında Prizma HR olarak profesyonel kadromuzla destek sağlamaktayız.
Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin danışmanlık hizmetleri
İş mevzuatından kaynaklanan tazminat yükümlülüklerinizin farkında mısınız?

Prizma HR uzman kadrosu ile, bireysel iş hukukunda işveren ile işçi arasında uyuşmazlık konularının başında gelen kıdem ve ihbar tazminatı ile iş mevzuatında düzenlenen kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, cezai şart tazminatı konularında Prizma HR olarak profesyonel hizmet vermekteyiz. İşletmenizin Aktüeryal kıdem yükünü hesaplayarak kötü sürprizlere karşı sizleri koruyoruz.

 Toplu iş hukuku danışmanlık hizmetleri
 İş ve sosyal güvenlik dava danışmanlığı
 İş ve sosyal güvenlik incelemelerinde danışmanlık
 İş ve sosyal güvenlik mevzuatı eğitim hizmetleri

Prizma HR Eğitim Danışmanlık ve Yönetim

Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Mevlana Mah. Yedi İklim Sok. No:4

Türk-iş Blokları 7293 A Blok D:2

Ataşehir / İSTANBUL

Telefon : 0 216 573 67 81 – 0 530 612 90 75

Faks: 0 216 573 67 81

e-mail: info@prizma-hr.com