Grup şirketimiz olan Prizma-OSGB Ltd Şti aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği konularında uzman kadromuzla aşağıdaki hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız.

Ayrıntılı bilgi için www.prizma-osgb.com adresini ziyaret ediniz.

1. İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

• İş Güvenliği Uzmanı
• İşletme Belgesi
• Risk Analizi / Risk Değerlendirme Raporu
• Acil Eylem Planı
• Acil Durum Tatbikatları
• Yıllık Eğitim Planı Hazırlanması
• İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmelik
• İş Güvenliği Malzemeleri ve Koruyucular

2. RUHSAT DANIŞMANLIĞI

• İskan Belgesi
• Sorumlu Müdür
• İtfaiye Raporu
• ÇED Görüşü
• Emisyon İzin Belgesi
• İşletme Belgesi
• D.K.K.R (Deşarj Kalite Kontrol Belgesi)
• Motor Beyannamesi,İş Akış Şeması
• Vaziyet ve Makine Yerleşim Planı
• Ruhsat Projeleri Çizimi
• Yapı Kullanma İzin Belgesi
• Fenni Muayene Raporları
• Kapasite Raporu

3. ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

    • Çed Raporu ve Proje Tanıtım Dosyaları
• Emisyon Ölçüm Raporu
• Su ve Atık Su Analizi
• Emisyon İzin Belgesi (A ve B Grubu İzinler)
• Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor

4. MUAYENE VE EĞİTİM

    • Fenni Muayeneler (Teknik Kontroller)
• Basınçlı Kaplar(Kompresör, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Otoklav, Hidrofor)
• Kaldırma Araçları(Vinç, Ceraskal, Asansör, Fork-Lift, Lift)
• Elektrik Tesisatı (Topraklama, Paratoner)

4 .1.1 Eğitimler
• İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi
• Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
• İlk Yardım Eğitimi
• Acil Durum Eğitimi

    4 .1.2 Sağlık Muayenesi
• İşe İlk Giriş Muayenesi
• Portör Muayenesi
• Göğüs Filmi – Kan Tahlili – Ultrason

5. ÇEVRE VE İŞÇİ SAĞLIĞI LABORATUVARI

Çevre Laboratuvarı

• Baca Gazı Ölçümleri
• Bacada Toz Ölçümleri
• Uçucu Organik Bileşenlerin Ölçümü
• Gürültü Ölçümü ve Akustik Rapor Hazırlanması

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  Laboratuvarı

• Kişisel Maruziyet Ölçümleri
• Aydınlatma Ölçümü
• Termal Konfor Ölçümleri (Sıcaklık ve Nem)
• Ortamda Toz Ölçümleri
• Makinelerde Elektriksel Teçhizat ve Genel Güvenlik Ölçümleri