Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Öğrenci & Eğitim Koçluğu

Öğretmenlerin öğrencileriyle, ailelerin çocuklarıyla kurdukları iletişimlerini güçlü hale getirmek için; okul, dersler, sınavlar, hedefler, başarılar vb. konulara akılcı yaklaşarak, eğitim sistemine koçluk bakış açısıyla yön vermeye yarayacak bir hizmet sunulmaktadır.  

Öğrenciler, gelecekteki meslek yaşamlarını oluşturmak için değişik kurumlarda öğretim görürler. Bir yandan da kişilik ve kimliklerini oluşturma aşamasını geçirirler. Eğitim sistemi daha fazla öğretim ağırlıklıdır. Mevcut bu sistemde öğrencilerin; gerçek kimliklerini, yeteneklerini, isteklerini, amaçlarını, hedeflerini tespit etmelerinde ve sosyal kişiliklerini oluşturmalarında, farklı yan çalışmalarla desteklenmesi gerekliliğini doğurur. Motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle aile ile okul dışında başka bir yol arkadaşına ihtiyaçları vardır. Öğrenci & eğitim koçu; eğitim süresi boyunca öğrenciler için çok değerli bir yol arkadaşıdır. Onu sonuca götürmek konusunda son derece önemli bir misyon üstlenmektedir.

Eğitim Koç’una neden ihtiyaç vardır?

 

  • Öğrenciyi başarılı sonuçlara odaklar, kendiside odaklanır.
  • Her konuda çözümü öğrenciye buldurtabilir.
  • Tavsiyede bulunmadan, akıl vermeden öğrencinin amaç ve hedeflerine ilerlemesinisağlar.
  • Öğrenciye güçlü sorular sorarak, öğrenmesini hızlandırır.
  • Öğrencinin hedefini ve çalışma planını onun gerçekliğinde hayata geçirir.
  • Öğrencinin ve aile ilişkilerini dengeli ve güvenilir bir platformda tutar.