ÖZEL MALİ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


Sürekli Mali Denetim ve Sistem Çalışması 
Tüm mali yapı ile ilgili tespit çalışmaları 
Eksik tespiti ve öneri sunumu 
Amaca yönelik yeni mali sistemin kurulması 
Tüm mali işlemler ile ilgili firma prensip ve genel kurallarının tespiti 
Mali iş ve işlemlerin bu prensipler ve kurallar dahilinde uygulanmasının sağlanması ve denetimi 
Tüm mali işlemlerin Mali Mevzuat kapsamında değerlendirilmesi 

 

Özel Bağımsız Denetim 
Şirketlerin süreklilik kavramının ön plana çıktığı günümüzde şirket mali performansını, işleyen sistem organizasyonundan bağımsız olarak ele alınarak denetlenmesi 

Mali Bölümlerin Revizyonu 
Genel muhasebe sisteminin kurulması 
Maliyet muhasebe sisteminin kurulması 
Yönetim muhasebe sisteminin kurulması 
Mali raporlama düzeni 
Pazarlama,satış ve muhasebe arasındaki koordinasyonun sağlanması 
Satış / Karlılık analizinin yapılması 

Vergi Danışmanlığı 
Tüm mali plan ve operasyonların vergi boyutunun irdelenmesi 
Optimum vergi amaçlı yönlendirme 
Mevzuat bilgi akışının sağlanması ve sürekli revizyonu 
Vergi incelemeleri sırasında verilen danışmanlıklar 
Vergi incelemeleri sonrasında izlenecek yol ve alınacak kararlar konusunda verilen hizmetler 
Uzlaşma sırasında ve dava aşamasında verilen hizmetler 
Vergi beyanname ve yasal yükümlülüklerin hazırlanması, hesaplanması ve raporlaması 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulaması hakkında verilen hizmetler 
Serbest Bölge Uygulamaları hakkında verilen hizmetler 

İhtisas Şirket Oluşumları 
Serbest bölgede firma kuruluşu için yapılan çalışmalar 
Yabancı sermayeli şirket kuruluşları hakkında verilen danışmanlık hizmetleri 

Raporlama 
Firma yönetiminin muhasebe sistemi ile ilgili ihtiyaç duyabileceği tüm bilgilerin belli aralıklarda yönetime raporlanması 
Mali Tabloların Finansal Analizlerinin yapılıp sektör ve Ekonomik göstergeler ışığında yorumlanması 
Karlılık analizi, aylar itibari ile mali tablo kalemlerinin karşılaştırılıp firma faaliyet raporunun oluşturulması 

Aylık olarak vergi raporu çalışması 
Kamu İhale yönetmeliği çerçevesinde firmanın İhale durum yeterlilik tespiti, toplam teklif edilebilecek ciro çalışması raporu