Personel Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı)

“Bazı mal ya da hizmetleri, bir sözleşme kapsamında organizasyon dışındaki bir kaynaktan sağlama “ olarak tanımlanmaktadır. Artan küresel rekabet ortamı, benzer teknolojik imkanlar ve haberleşme alanında sınırların ortadan kalkması ile birlikte firmaların alanlarında insan kaynağına dayalı farklılıklar yaratması gereğini doğurmuştur.

Yeni iş yasası ve diğer kanunlarda yapılan değişiklikler nedeni ile personel konuları daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bu süreçte firmalar ana faaliyet alanlarına yönelip kendi temel yeteneklerini geliştirmekte zorluklar çekebilmektedirler. Firmalar önceliklerini belirleyerek kaynaklarını bu önceliklerine harcamalıdırlar.

Firmalar kendi temel yeteneklerine odaklanarak daha karlı daha rekabetçi bir düzeye sahip olmak adına outsourcing (dış kaynak kullanımı) ile ana faaliyet alanları ve yetenekleri dışında kalan tüm yüklerinden kurtulabilmektedirler.

Bilgi / Teklif Alma Süreci