Gelişen teknolojik endüstrilere getirdiği avantajların yanında, bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin  boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli endüstrilere bağlı olarak farklı kaynaklardan birçok kirletici tipi meydana gelmektedir. Endüstrilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen bu kirleticilerin, kontrol altında tutulması ve en aza indirilmesi için mevzuatta sınırlamalar ve kontrol yöntemleri belirtilmiştir. Bu aşamada tesislere Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli yükümlülüklerin belirlenmesi ve yerine getirilmesi sürecinde uzaman ekibimizle birlikte çözüm ve destek hizmetleri vermekteyiz. Çevre Mevzuatı takibi yapılırken tesisin yükümlülükleri arasında test ve analiz işlemleri de bulunmaktadır. Firmamız mevzuat kapsamında gerekli tüm ölçüm ve test hizmetlerini gerçekleştirmektedir.