Personel Özlük ve Bordro Uygulamaları Eğitimi

Haliç Üniversitesi işbirliği ile Personel Özlük ve Bordro Uygulamaları Eğitimi yeni dönem kayıtlarımız başlamıştır.

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ NEDİR?

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular, faaliyetin tamamlanmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Belgeleri (EK-8)” ile birlikte DYS üzerinden yapılır. Yapılan reklam,

Daha fazlasını oku

Hangi Sektörlerde Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleniyor?

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar yayınlanmıştır. Buna göre; 1- DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ İÇİN ALINAN KARARIN AMACI NEDİR? Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin, 1.1- Uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, 1.2- Hizmet gelirlerinin arttırılması, 1.3- Dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket

Daha fazlasını oku

TURQUALITY® desteği hakkında bilmediklerimiz

TURQUALITY DESTEĞİNİN AMACI TURQUALITY® Programı kapsamına alınmış şirketlerin desteğe alınan markaları ile ilgili; Ürünlerinin markalaşması, Türk markasının pazara giriş ve tutunmasına yönelik giderler Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek harcamalarının desteklenmesi amaçlanmıştır. “TURQALİTY VE MARKALAŞMA DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ DANIŞMANLIK KONULARI ” YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Bilgi

Daha fazlasını oku

Pandemi nedeniyle Mart ayında yasaklanan Kapalı Alanda düzenlenecek olan Fuarlar 1 Eylül 2020 tarihinde açılıyor

Pandemi nedeniyle Mart ayında yasaklanan Kapalı Alanda düzenlenecek olan Fuarlar 1 Eylül 2020 tarihinde açılıyor.   Ticaret Bakanlığının 18 Ağustos 2020 tarihli kararına göre 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle fuar takviminde yer alan fuarların düzenleneceği ve bu fuarlara ilişkin alınacak önlemler ve uyulması gereken kurallar bildiren kapsamlı bir genelge yayınlandı.     Bakanlık yayınlanan “Açık

Daha fazlasını oku

Kısa Çalışma Ödeneğinden Kimler Faydalanır?

kısa çalışma ödeneği

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. İşveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu

Daha fazlasını oku

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi Başlıyor Ağustos 2019 (IPC ve TURKAK Onaylı)

baş denetçi eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimleri sayesinde, uluslararası kabul gören en iyi uygulama tekniklerini öğrenecek ve KYS ile uyumlu bir şekilde etkin bir tetkik gerçekleştirebilmek üzere gereken tecrübeyi kazanabileceksiniz. Bu eğitimler sayesinde mevcut tetkik tecrübenizi ISO 9001:2015’e emin bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ayrıca standartla ilgili en son değişiklikler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilir ve işinizde sürekli

Daha fazlasını oku

Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı

Kimler kişisel veri toplar. En başta e-ticaret siteleri, alış veriş firmaları, hasta kayıt işlemi yapan hastaneler, iş müracaat formu toplayan işletmeler bu kanunun kapsamına girmektedir.

2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı. 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna

Daha fazlasını oku

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak

Daha fazlasını oku

Yeni Koronavirüs Salgını ile ilgili yeni ekonomik paket yayınlandı

16 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 7244 Sayılı Kanuna göre Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması nedeniyle bazı kanunlarda değişikliğe gidildi. Buna göre; 1. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak.

Daha fazlasını oku