Personel Özlük ve Bordro Uygulamaları Eğitimi

Haliç Üniversitesi işbirliği ile Personel Özlük ve Bordro Uygulamaları Eğitimi yeni dönem kayıtlarımız başlamıştır.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Kimler Faydalanır?

kısa çalışma ödeneği

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. İşveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu

Daha fazlasını oku

Tedarikçi Denetimleri

Process of following the procedures and processes that are agreed on during a selection audit process.
Tedarikçi Seçim denetimi sürecinde kararlaştırılan prosedürleri ve süreçleri takip etme sürecidir.

Çalışanlarını BES’e dahil etmeyen iş yerlerine ek süre

Bireysel Emekliliğe Yeni Düzenleme Çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde, bu yükümlüğünü yerine getirmemiş olan işverenlere bağlı çalışanlar, 27 Şubat 2019 tarihine kadar ücretlerinden işveren tarafından kesilerek emeklik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibariyle emeklilik planına dahil edilmiş sayılacak olup bu dönem ile ilgili herhangi bir cezalı

Daha fazlasını oku

Personel Özlük ve Bordro Uygulamaları Eğitimi

Haliç Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan Personel Özlük ve Bordro Uygulamaları Programının Amacı; Katılımcıların temel seviye ücret ve mevzuat bilgisi edinmeleri Temel İş Kanunu eğitimi almış katılımcılara ücret bordrosu hazırlanmasını, güncel teşviklerin uyarlanması ve sistem üzerinden takibi, kıdem, ihbar tazminatları, fazla çalışma, yıllık izin, hafta tatili, ücrete esas kazançların ve brütten nete hesaplamaları ile ilgili

Daha fazlasını oku

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Hizmetlerimiz

İş Hukuku ve Uygulamaları • Uyuşmazlıkların Çözümü • İş Sağlığı ve Güvenliği • Yabancıların Çalışma İzinleri Sosyal Güvenlik Hukuku ve Uygulamaları • Prim Teşvikleri • Asgari İşçilik Hesaplamaları • Fatura İncelemeleri • Yurt Dışı Emeklilik İşlemleri • Denetim ve Raporlama KOSGEB Destekleri • Sürekli Destekler • Proje Bazlı Destekler Vergi Hukuku ve Uygulamaları • Vergi

Daha fazlasını oku

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz

1. Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi 2. İş Yeri Risk Analizi (Değerlendirmesi) Eğitimi 3. İSG Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimleri 4. Elektrik Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi 5. İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 6. Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 7. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi 8. Makine ve Tezgahlar ile

Daha fazlasını oku

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

1-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ KURULMASI &İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA HUKUKİ-SOSYAL-TEKNİK DANIŞMANLIKLARIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Çalışanların iş Güvenliği Uzmanlarının Görev , Yetki , Sorumlıuluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği verdiğimiz eğitimlerin konu başlıkları; • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, • Kaza,

Daha fazlasını oku

2019 Kıdem Tazminatı Tavanı

2019 Kıdem Tazminatı Tavanı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Sayı : 27998389-010.06.02-87 Tarih: 08/01/2019 Konu : Mali ve Sosyal Haklar GENELGE 1- Bilindiği üzere, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci

Daha fazlasını oku

Fuar Stand Hostesi Tanıtım Mankeni Hizmeti

Hostes ve Model Temini Tanıtım Hostesi ve Hostes Ajansı , Fuar,tanıtım ve açılışlarda en büyük yardımcınız, firma temsilciniz hatta satışlarınıza destekçiniz host, Hostes ve Mankenlerdir. Hostes temini konusunda sayısız firmaya hizmet vermiş kuruluşumuz talebinize uygun prezantabl, eğitimli ve kurumunuz yapısına uygun personel temini konusunda son derece titizdir. Fuar ve etkinlikleriniz için ihtiyacınız olan fuar hostesi,tercüman

Daha fazlasını oku