2022 Yılı Bordro Parametreleri ile İleri Bordrolama Eğitimi

Son düzenlemelere göre düzenlediğimiz bordrolama eğitimimiz için kayıtlar başlamıştır.

Tedarikçi Denetimleri

Tedarikçi Denetimleri

Tedarikçi Denetimi
Tedarikçi Denetimi Nedir?

Tedarikçi Seçim denetimi sürecinde kararlaştırılan prosedürleri ve süreçleri takip etme sürecidir. İmalat sürecinde, mühendislik değişim sürecinde, faturalandırma sürecinde, kalite sürecinde ve ayrıca tedarikçi / sevkiyat sürecinde uygunsuzlukları tespit eder. Tedarikçi denetimleri, bir tedarikçinin ürünlerinin ve süreçlerinin uygunluğunu doğrulamak için farklı şirketler arasındaki ilişkiyi belgelemek için yapılan analizlerdir.

Kimler Takip Etmeli?

Tedarikçilerinin ürünlerine veya işlemlerine uygunluklarını doğrulamak için tedarikçi denetimine ihtiyaç duyan şirketler.
Denetim Getirisini geliştirmeleri gereken şirketler.
Tedarik kalite yönetim sistemlerini, tedarikçilerinin uygun olduğunu bilmeleri için yönetmek istiyorlar.
Mühendisler saha denetimlerinde bulunurken, mevcut projelerini programda tutamayacakları şekilde kaynaklarını yeniden tahsis etmekle mücadele eden şirketler.
Şirketlerine ve tedarikçilerine karşılıklı ve faydalı denetimler yapılması gereken işletmeler.
İç hedeflere ve tedarikçi taahhütlerine uygun entegre bir denetim süreci oluşturmak isteyen şirketler veya işletmeler.
Esneklik gerektiren şirketler ve katma değer sağlayan denetim programı uygulayabilmeleri için tutarlı bir şekilde yapılandırılmış tedarikçi denetim hizmetleri.
Tedarikçi denetiminin faydaları

Genel bir kalite sisteminin uygulanması.
Dokümantasyon kontrolünün kurulması.
İş kayıtlarının kontrolü sağlandı.
Müşteri memnuniyetinin oluşturulması.
Şirket veya iş operasyonlarının kontrolü sağlanır.
Bir işletme yönetimi incelemesinin uygulanması kuruldu.
Uygun olmayan ürün kontrolü tedarikçi denetimi ile yapılacaktır
Tedarikçi denetimi, kalibrasyon kontrolünde ve ayrıca sözleşme incelemesinde yardımcı olacaktır.
İşletme etkileri

Tedarikçiler ve şirketler arasındaki ortak kazanç için bilgi ve ürün iyileştirmeleri paylaşılabilir.
Yapılabilecek tedarikçi ölçümünün gerçekleştirilmesi, hem proaktif hem de reaktif risk azaltma çalışmaları.
Bağımsız bir tedarikçi kalite yönetim fonksiyonu mevcut olduğunda, tedarikçilerle güçlü ilişkiler müşteri bakış açısıyla oluşturulabilir.
Bilgi, her iki organizasyon için kâr getirici fırsatların teslimi ve zıt iş fırsatlarının ötesinde, ötesinde ve ötesinde keşif ile entegre edilebilir. Bu, hesap yöneticileri, tedarik zinciri danışmanları ve tedarikçi performans yöneticileri gibi ilgili herkes için bir tedarikçi kalite yönetim fonksiyonu oluşturulmasıyla sağlanabilir.
Müşterilerin şirketin ürün ve hizmetlerinin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman karşılayacağından veya aşacaklarından emin olmalarını sağlayın.
İsterseniz daha fazla bilgi verebiliriz, lütfen info@prizma-hr.com adresinden bize e-posta gönderin.

Hizmetlerimiz için teklif istemek isterseniz, lütfen bir Teklif İsteği gönderin

Supplier Audit
What is Supplier Audit ?

Process of following the procedures and processes that are agreed on during a selection audit process. It identifies non conformances in the manufacturing process, engineering change process, invoicing process, quality process, and also the supplier/shipment process. Supplier audits are analyses that are done to document the relationship between different companies in order to verify compliance of a supplier’s products and processes.

Who Should Pursue?

Companies that need a supplier audit to verify their compliance to their supplier’s products or processes.
Companies that need to improve their Return on Auditing (ROA).
Companies that would want to manage their supply quality management system so that they can know that their suppliers are in compliance.
The companies that struggle with reallocating their resources such that they cannot keep current projects on schedule while their engineers are out in the field conducting supplier audits.
Businesses that need to conduct mutual and beneficial audits to their company and suppliers.
Companies or businesses that would want to create an integrated auditing process aligned with internal goals and supplier commitments.
Companies that require flexibility and consistently structured supplier audit services so that they can execute a value-adding audit program.
Benefits of supplier audit

Implementation of an overall quality system.
Establishment of documentation control.
Control of business records is achieved.
Establishment of customer satisfaction.
The control of company or business operations is achieved.
Implementation of a business management review is established.
Non conforming product control will be done through the supplier audit
The supplier audit will help in calibration control and also contract review.
Business impacts

Information and product improvements can be shared for common gain among suppliers and companies.
Accomplishments of supplier measurement that can take place, risk mitigation exercises both proactive and reactive.
When there is an existing stand alone supplier quality management function, strong relationships with suppliers can be created from a customer’s perspective.
Knowledge can be integrated with deliverance of profit generating opportunities for both organizations and the exploration of additional, above and beyond contrasting business opportunities. This can be achieved through creation of a supplier quality management function for all those involved such as account managers, supply chain consultants and supplier performance managers.
Ensure customers will have complete confidence that the company’s products and services will always meet or exceed their needs and expectations.
If you like, we can provide more information, e-mail us at info@prizma-hr.com

admin

Yorumlar kapalı.